Węże

Węże

WĄŻ ZASILAJĄCO-STERUJĄCY

Dla podłączenia maszyny przeciskowej do olejacza

Obraz zawierający łącznik, kabel

Opis wygenerowany automatycznie

 

 

WĄŻ SPRĘŻARKA -  OLEJACZ

Dla podłączenia olejacza do sprężarki

 

 

KORMAX

Do konserwacji maszyn przeciskowych

EkoMAX

Do smarowania urządzeń pneumatycznych