Platforma startowa

Platforma startowa

Zaprojektowana i wyprodukowana w Terma Sp. z o.o. platforma startowa służy do łatwego i precyzyjnego ustawienia maszyny przeciskowej przy wykonywaniu przecisków.

Dedykowana jest dla maszyn przeciskowych o większych średnicach i masie takich jak MAX K130S, MAX K160S czy MAX K180S.

platforma startowa

 

platforma startowa z kretem

 

Platforma startowa pozwala nadać właściwy kierunek przed zagłębieniem się kreta w grunt. Szczególnie pomocna może okazać się przy wykonywaniu pierwszych przecisków lub kiedy pracę przeciskowe są wykonywane w grząskim, nawodnionym oraz błocistym gruncie.

Platformę startową umieszcza się w wykopie startowym i zakotwicza się przy pomocy czterech długich szpilek. Na umiejscowionej platformie odpowiednio osadza się maszynę przeciskową. Podczas pracy w gruntach nawodnionych, zakotwiona w glebie  platforma, zapewnia maszynie podparcie i zamocowanie. Wysokość konstrukcji platformy podnosi kreta na około 20 cm ponad poziom dna wykopu.

Konstrukcja platformy startowej pozwala na łatwą regulację kąta wpuszczenia maszyny przeciskowej w grunt: +7°  i - 5°  w płaszczyźnie pionowej, oraz + 5° i - 5°  w płaszczyźnie poziomej. Zakres jest w całości wystarczający do korekty kursu maszyny i pomaga w wykonaniu celnego przecisku.

ilustracja

 

Regulacja w PIONIE

ilustracja

 

Regulacja w POZIOME

 

Poniżej znajduje się kilka zdjęć z prób platformy w warunkach wykopu. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt.

ilustracja

ilustracja

 

Platforma startowa

Do łatwego i precyzyjnego ustawienia maszyny przeciskowej przy wykonywaniu przecisków.