Osprzęt do wciągania rur

Osprzęt do wciągania rur

Podczas wykonywania przecisku często mamy do czynienia z zamykaniem otworu. Po wykonaniu przecisku otwór "zawala się" i nie mamy możliwości umieszczenia w nim rury. Jedynym rozwiązaniem w takim przypadku jest wciąganie rury bezpośrednio za "kretem" podczas wykonywania przecisku. Wciągać możemy rury z tworzyw (PE-PCV). "Kreta" musimy w tym celu uzbroić w tuleję do wciągania rur, która odpowiadać musi średnicy rury, a następnie przymocować rurę do kreta. W przypadku większych maszyn (MAX K130S) rurę mocujemy przy pomocy linki stalowej przeciągniętej we wnętrzu rury oraz napinacza umieszczonego na jej końcu. Wciąganie rur mniejszymi maszynami (MAX K65S, MAX K75S) jest nieco łatwiejsze, gdyż nie występuje tu linka i napinacz, tuleja do wciągania rur w którą uzbrojony jest "kret" posiada gwint umożliwiający "wkręcenie" wciąganej rury.

Rury z tworzyw sztucznych o małych średnicach rzędu 25-55 mm, wciąga się przy pomocy końcówki skrawającej. Po wykonaniu przecisku odłączamy kreta w wykopie startowym od węża zasilająco - sterującego, do którego dokręcamy końcówkę skrawającą z nakręconą nań wciągana rurą PE / PCV. Następnie poprzez ciągnięcie węża zasilająco - sterującego w wykopie startowym dokonujemy przeciągnięcia instalowanej rury PE / PCV w wykonanym uprzednio otworze.
 

ADAPTER do wciągania rur 160mm kretem MAX K130S

Do pracy z poszerzaczem

ADAPTER do wciągania rur 110mm kretem MAX K95S

Do pracy z poszerzaczem

Końcówka skrawająca do ręcznego wciągania rur

Do ręcznego wciągania rur z tworzyw sztucznych

Napinacz z wtykiem

Dla mocowania rury przy pomocy linki stalowej przeciągniętej we wnętrzu rury

Wkrętka holująca

Do podczepienia linki dla asekuracji w trudnych warunkach gruntowych oraz przy pracy z poszerzaczem.

Tuleja do wciągania rur

Do natychmiastowego wciągania rury.

Linka holująca

Do podłączenia linki do wciągania rur do wkrętki holującej