Poszerzanie otworów

Robienie i poszerzanie otworów

Do drążenia otworów powyżej średnicy posiadanej maszyny przeciskowej, oraz do wciągania rur, służą poszerzacze.

Wykonując instalację najprościej jest skorzystać z kreta o średnicy odpowiadającej średnicy wykonywanej instalacji. Większym kretem wykonujemy większe średnice, mniejszym te mniejsze. Jednak w sytuacji, gdy jedynie sporadycznie dane nam jest wykonywać instalacje o średnicach większych niż średnica posiadanego kreta, pomocne mogą być nam poszerzacze/kalibratory. Posiadają one większą średnicę niż maszyna przeciskowa do której są przeznaczone. Poprzez nałożenie ich na kreta możemy wykonywać instalacje o średnicach większych niż nasz kret. Musimy jednak pamiętać, że poszerzenie otworu przy pomocy poszerzacza, musimy poprzedzić wykonaniem otworu tzw. "pilotażowego", przy pomocy samego kreta.

W celu poszerzania otworów z jednoczesną instalacją rur, niezbędne są: wkrętka, wkrętka holująca, linka holująca.

 

WKRĘTKA

Do przymocowania głowicy maszyny przeciskowej do liny wciągarki

wkrętka

 

 

 

POSZERZACZE

Do drążenia otworów powyżej średnicy posiadanej maszyny przeciskowej oraz do wciągania rur

poszerzacz

 

 

 

Wkrętka

Do przymocowania głowicy maszyny przeciskowej do liny wciągarki

Poszerzacze

Do drążenia otworów powyżej średnicy posiadanej maszyny przeciskowej oraz do wciągania rur.